Vol 139 Nr 1 (2019): Öppen tillgång (open access)
Öppen tillgång (open access)

Redaktören har ordet

Bo Eriksson
En göticistisk kulturgärning
PDF

Utblick

Linnea Bring Larsson
Spanien
PDF

Kortare recensioner

Martin Wiklund
Kim Salomon (red.), Tiden (Göteborg/Stockholm: Makadam Förlag 2017). 222 s.
PDF
Ingela Wiman
Johannes Siapkas, Från Laokoon till Troja (Lund: Nordic Academic Press 2017). 237 s.
PDF
Martin Kjellgren Kjellgren
Jan von Bonsdorff, Ingmar Brohed & Anders Jarlert (red.), Kyrkobyggnad och kyrkorum: Forskningsfrågor (Stockholm: Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien 2017). 134 s.
Lotta Leijonhufvud
Clas Tollin, Stockholm, Klara kloster och Kungsladugården: Bebyggelseutvecklingen runt Mälarens utlopp från 900 till omkring 1600, med särskild hänsyn till förhållandena i Nationalstadsparken (Stockholm: KVHA 2017). 127 s.
PDF
Martin Linde
Jens Lerbom, Svenskhetens tidigmoderna gränser: Folkliga föreställningar om etnicitet och rikstillhörighet i Sverige 1500–1800 (Göteborg: Makadam förlag 2017). 207 s.
PDF
Patrik Winton
Martin Seppel & Keith Tribe (red.), Cameralism in practice: State administration and economy in early modern Europe (Woodbridge: Boydell Press 2017). 315 s.
PDF
Björn Asker
Ulf Sundberg, Swedish defensive fortress warfare in the Great Northern War 1702–1710 (Åbo: Åbo Akademis förlag 2018). 405 s.
PDF
Lars Edgren
Mary Hilson, Silke Neunsinger & Iben Vyff (red.), Labour Unions and Politics under the North Star: The Nordic Countries, 1700–2000, International studies in social history 28 (New York/Oxford: Berghahn Books 2017). 328 s.
PDF
Daniel Lövheim
Merethe Roos & Johan Laurits Tønnesson (red.), Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennom fire århundrer (Oslo: Cappelen Damm Akademisk Forlag 2017). 544 s.
PDF
Esbjörn Larsson
Magnus Linnarsson, Problemet med vinster: Riksdagsdebatter om privat och offentlig drift under 400 år (Lund: Nordic Academic Press 2017). 312 s.
PDF
Bo G. Hall
Gunnar Petri, Hans Järta: En biografi (Lund: Historiska Media 2017). 400 s.
PDF
Irene Andersson
Ove Bring, Kvinnor och kungar: Om krig och fred: Fredsaktivism och kungamakt på Bernadotternas tid (Stockholm: Atlantis 2017). 290 s.
PDF
Johanna Aurell
Roddy Nilsson & Maria Vallström (red.), Inspärrad: Röster från intagna på sinnessjukhus, fängelser och andra anstalter 1850–1992 (Lund: Nordic Academic Press 2016). 400 s.
PDF
Carl-Filip Smedberg
Ulrika Holgersson, Hembiträdet och spelfilmen: Stjärnor i det svenska folkhemmets 1930- och 40-tal (Göteborg: Makadam förlag 2017). 407 s.
PDF
Rachel Pierce
Lena Lennerhed, Kvinnotrubbel: Abort i Sverige 1938–1974 (Möklinta: Gidlunds förlag, 2017). 208 s.
PDF
Per Lundin
Rolf Hugoson, Umeå stads historia: 1950–2010 (Umeå: Kommunfullmäktige 2016). 603 s.
PDF
Christina Johansson
Mikael Byström & Pär Frohnert, Invandringens historia – från ”folkhemmet” till dagens Sverige (Stockholm: Delegationen för migrationsstudier 2017). 127 s.
PDF