Magnus Linnarsson, Problemet med vinster: Riksdagsdebatter om privat och offentlig drift under 400 år (Lund: Nordic Academic Press 2017). 312 s.