Historisk tidskrift

Senaste numret

Vol 141 Nr 1 (2021)
Publicerad februari 1, 2021

Välkommen till Historisk tidskrifts nya OJS-plattform. Historisk tidskrifts årgångar 2002-2020 finns, som tidigare, fritt tillgängliga digitalt på www.historisktidskrift.se/ht1/

Historisk tidskrift, utgiven sedan 1881, är Sveriges ledande historievetenskapliga tidskrift och huvudorgan för de vetenskapliga disciplinerna historia och ekonomisk historia. Innehållet återspeglar hela den aktuella svenska historieforskningens bredd - geografiskt, kronologiskt och tematiskt. Tidskriften vänder sig till såväl fackhistoriker som alla som arbetar med eller är intresserade av historia. Den ges ut av Svenska Historiska Föreningen med stöd av Vetenskapsrådet och Kungl. Vitterhetsakademien.

Kortare recensioner

Anders Carlsson
Neil Price, Children of Ash and Elm: A History of the Vikings (New York: Basic Books 2020). 599 s.
Kräver prenumeration PDF
Margaret Wallace Nilsson
Marina Vidas, The Copenhagen Bohun Manuscripts: Women, Representation, and Reception in Late Fourteenth-Century England (Copenhagen: Museum Tusculanum Press). 210 s.
Kräver prenumeration PDF
Heiko Droste
Dick Harrison, Stockholms blodbad (Lund: Historiska media 2019). 168 s. och David Lindén, Stockholms blodbad (Stockholm: Bokförlaget Langenskiöld 2020). 283 s.
Kräver prenumeration PDF
Trine Outzen
Luca Bianchedi, Lægekunst i renæssancen: Fortalt og forklaret (Odense: Syddansk Universitetsforlag 2019). 330 s.
Kräver prenumeration PDF
Henrik Ågren
Kajsa Brilkman, Morten Fink-Jensen & Hanne Sanders (red.), Reformation i två riken: Reformationens historia och historiografi i Sverige och Danmark (Göteborg & Stockholm: Makadam förlag 2019). 302 s.
Kräver prenumeration PDF
Oscar Söderholm
Per von Wachenfeldt & Christer Ahlberger (red.), Herrnhutismen i Västsverige (Skellefteå: Artos 2019). 173 s.
Kräver prenumeration PDF
Martin Eriksson
Uno Westerlund, Piteås historia: Om stadens styrelse, handel, industri och kultur under 400 år (Piteå: Piteå kommun 2019). 605 s.
Kräver prenumeration PDF
Alexander Isacsson
Mikael Alm & Karen Harvey (red.), Powers of Description: Language and Social History in the Long Eighteenth Century (Uppsala: Historiska institutionen vid Uppsala universitet 2019). 151 s.
Kräver prenumeration PDF
Björn Hasselgren
Dag Sebastian Ahlander, Sverige vid avgrunden 1808–1814 (Lund: Historiska Media 2019). 279 s.
Kräver prenumeration PDF
Johan Stenfeldt
Svante Nordin, Sveriges moderna historia: Fem politiska projekt 1809–2019 (Stockholm: Natur & Kultur 2019). 342 s.
Kräver prenumeration PDF
Sven Olofsson
Benito Peix Geldart, Stålpionjären: Historien om Pelle Söderberg 1836–1881 (Stockholm: Förlaget Näringslivshistoria 2019). 422 s.
Kräver prenumeration PDF
Mats Bladh
Ingrid Carlberg, Nobel: Den gåtfulle Alfred, hans värld och hans pris (Stockholm, Norstedts 2019). 638 s.
Kräver prenumeration PDF
Michael F. Scholz
Tore Pryser, Jødeaksjonen – og nye gråsoner: Hemmelige tjenester under andre verdenskrig (Rånåsfoss: Svein Sands Bokforlag 2019). 332 s.
Kräver prenumeration PDF
Hjalmar Falk
Sten Hidal, Ivan Engnell: En bibelforskares bana (Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien 2019). 153 s.
Kräver prenumeration PDF
Anton Jansson
Martin Nykvist, Alla mäns prästadöme: Homosocialitet, maskulinitet och religion hos Kyrkobröderna, Svenska kyrkans lekmannaförbund 1918–1978 (Lund: Nordic Academic Press 2019). 303 s. och : Gunnar Hyltén-Cavallius, Rännil blev till flod: Nätverket kring 68-kyrkan och tidskriften Inter Nos i Lund (Malmö: Universus Academic Press 2019). 191 s.
Kräver prenumeration PDF
Mats Franzén
Martin Ericsson & Andrés Brink Pinto, Den bråkiga staden: Ungdomsupplopp och ungdomspolitik i efterkrigstidens Stockholm (Stockholm: Stockholmia förlag 2019). 340 s.
Kräver prenumeration PDF
Visa alla nummer