Historisk tidskrift

Senaste numret

Vol 144 Nr 2 (2024)
Publicerad juni 4, 2024

Välkommen till Historisk tidskrifts OJS-plattform. Här hittar man årgångarna 2016-2024 (äldre nummer läggs upp efterhand). Historisk tidskrifts äldre årgångar (2002-2020) finns fritt tillgängliga digitalt på Svenska Historiska Föreningens hemsida

Historisk tidskrift, utgiven sedan 1881, är Sveriges ledande historievetenskapliga tidskrift och huvudorgan för de vetenskapliga disciplinerna historia och ekonomisk historia. Innehållet återspeglar hela den aktuella svenska historieforskningens bredd - geografiskt, kronologiskt och tematiskt. Tidskriften vänder sig till såväl fackhistoriker som alla som arbetar med eller är intresserade av historia. Den ges ut av Svenska Historiska Föreningen med stöd av Vetenskapsrådet och Kungl. Vitterhetsakademien.

Kortare recensioner

Samuel Edquist
Claes Westling, Våra historiska arkiv: En slumrande skatt (Lund: Nordic Academic Press 2022). 177 s.
Kräver prenumeration PDF
Harald Gustafsson
Tomas Andersson, Bohusläns historia från järnålder till 1658 (Lund: Historiska Media 2021), 352 s, och Tomas Andersson, Bohusläns historia från 1658 till nutid (Lund: Historiska Media 2023), 352 s.
Kräver prenumeration PDF
Olov Lund
Claes Gejrot (red.), Sverige 1523 (Stockholm: Riksarkivet 2023). 463 s.
Kräver prenumeration PDF
Dag Retsö
Lars Ericson Wolke, Sten Sture den yngre: En biografi (Lund: Historiska media 2023). 350 s.
Kräver prenumeration PDF
Jan Samuelson
Martin Hårdstedt, Finlands svenska historia (Helsingfors, Stockholm: Svenska litteratursällskapet i Finland, Natur & Kultur 2023). 359 s.
Kräver prenumeration PDF
Marie Steinrud
Peter Sjölund, Alla är vi valloner: Om sanna och osanna släkthistorier i Sverige (Stockholm: Norstedts 2023). 244 s.
Kräver prenumeration PDF
Mats Höglund
Maria Gussarsson, Kartans makt i krig och fred: Fältmätarna, det nya kriget och samhällelig utveckling 1805–1831 (Lund: Nordic Academic Press 2022). 346 s.
Kräver prenumeration PDF
Björn Hasselgren
Sven Fritz, Johan Liljencrants: Den fredsälskande reformivraren som blev Gustaf III:s och Sveriges förste finansminister (Stockholm: Institutet för ekonomisk-historisk och företagsekonomisk forskning vid Handelshögskolan i Stockholm 2022). 733 s.
Kräver prenumeration PDF
Martin Åberg
Kekke Stadin, The Formal Call in the Making of the Baltic Bourgeoisie (New York, NY: Routledge 2022). 189 s.
Kräver prenumeration PDF
Linus Salö
Tage Alalehto, Försvenskningen av Tornedalen – dess socioekonomiska och kulturella konsekvenser (Luleå: Tornedalica 2022). 222 s.
Kräver prenumeration PDF
Bo G. Hall
Dan Nordman, Kenneth Gustavsson, Ida Scherman & Tom Gullberg, Det åländska folkets historia V, vol. 2: Ålandsrörelsen och självstyrelsen 1917–1995 (Helsingfors: Ålands kulturstiftelse 2022). 593 s.
Kräver prenumeration PDF
Petter Hellström
Maja Hagerman, Minnesbrunnen: Om helgon, skallmätare och hotet mot demokratin (Stockholm: Norstedts 2022). 349 s.
Kräver prenumeration PDF
Måns Ahlstedt Åberg
Martin Ericsson, Vetenskapen som försvann? Svensk rasforskning efter 1935 (Lund: Arkiv förlag 2023). 314 s.
Kräver prenumeration PDF
Kristofer Hansson
Maria Josephson, Lex THX (Stockholm: Norstedts 2022). 280 s.
Kräver prenumeration PDF
Visa alla nummer