Historisk tidskrift

Senaste numret

Vol 135 Nr 3 (2015)
Publicerad maj 30, 2024

Välkommen till Historisk tidskrifts OJS-plattform. Här hittar man årgångarna 2016-2024 (äldre nummer läggs upp efterhand). Historisk tidskrifts äldre årgångar (2002-2020) finns fritt tillgängliga digitalt på Svenska Historiska Föreningens hemsida

Historisk tidskrift, utgiven sedan 1881, är Sveriges ledande historievetenskapliga tidskrift och huvudorgan för de vetenskapliga disciplinerna historia och ekonomisk historia. Innehållet återspeglar hela den aktuella svenska historieforskningens bredd - geografiskt, kronologiskt och tematiskt. Tidskriften vänder sig till såväl fackhistoriker som alla som arbetar med eller är intresserade av historia. Den ges ut av Svenska Historiska Föreningen med stöd av Vetenskapsrådet och Kungl. Vitterhetsakademien.

Kortare recensioner

Per Hilding
Sören Wibeck, Indiens historia (Lund: Historiska media 2014). 383 s.
Kräver prenumeration PDF
Kerstin Hundahl
Anna Lihammer, Vikingatidens härskare (Lund: Historiska media 2012). 271 s.
Kräver prenumeration PDF
Helene Carlbäck
Kristina Fjelkestam, Helena Hill & David Tjeder (red.), Kvinnorna gör mannen: Maskulinitetskonstruktioner i kvinnors text och bild 1500–2000 (Göteborg: Makadam 2013). 352 s.
Kräver prenumeration PDF
Jan Samuelson
Kari Tarkiainen & Ülle Tarkiainen, Provinsen bortom havet: Estlands svenska historia 1561–1710 (Helsingfors & Stockholm: SLS & Atlantis 2013). 379 s.
Kräver prenumeration PDF
Michal Salamonik
Erik Peterson & Annika Sandén, Mot undergången: Ärkebiskop Angermannus i apokalypsens tid (Stockholm: Norstedts 2012). 298 s.
Kräver prenumeration PDF
Christian Häthén
Annika Sandén, Missdådare: Brott och människoöden i Sverige omkring 1600 (Stockholm: Atlantis 2014). 276 s.
Kräver prenumeration PDF
Klas Rönnbäck
Joachim Östlund, Saltets pris: Svenska slavar i Nordafrika och handeln i Medelhavet 1650–1770 (Lund: Nordic Academic Press 2014). 396 s.
Kräver prenumeration PDF
Joakim Scherp
Sten Westerberg, Clas Rålamb: Maktspelare i storhetstidens Sverige (Stockholm: Atlantis 2012). 335 s.
Kräver prenumeration PDF
Erik Nydahl
Lars Nilsson & Håkan Forsell, 150 år av självstyrelse: Kommuner och landsting i förändring (Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting 2013). 495 s.
Kräver prenumeration PDF
Visa alla nummer