Historisk tidskrift

Senaste numret

Vol 141 Nr 2 (2021)
Publicerad maj 27, 2021

Välkommen till Historisk tidskrifts nya OJS-plattform. Historisk tidskrifts årgångar 2002-2020 finns, som tidigare, fritt tillgängliga digitalt på www.historisktidskrift.se/ht1/

Historisk tidskrift, utgiven sedan 1881, är Sveriges ledande historievetenskapliga tidskrift och huvudorgan för de vetenskapliga disciplinerna historia och ekonomisk historia. Innehållet återspeglar hela den aktuella svenska historieforskningens bredd - geografiskt, kronologiskt och tematiskt. Tidskriften vänder sig till såväl fackhistoriker som alla som arbetar med eller är intresserade av historia. Den ges ut av Svenska Historiska Föreningen med stöd av Vetenskapsrådet och Kungl. Vitterhetsakademien.

Kortare recensioner

Sverker Jonsson
Johan Jarlbrink, Patrik Lundell & Pelle Snickars, Mediernas historia: Från big bang till big data (Lund: Mediehistoriskt arkiv 2019). 287 s.
Kräver prenumeration PDF
Karl Bruno
Motzi Eklöf (red.), Humanimalt: Oss djur emellan i medicin och samhälle förr och nu (Malmköping: Exempla 2020). 137 s.
Kräver prenumeration PDF
Per Hallén
Mats Berglund, Lars Nilsson & Per Gunnar Sidén, Svensk stadshistoria – en introduktion (Stockholm: Stads- och kommunhistoriska institutet 2019). 184 s.
Kräver prenumeration PDF
Maria Sjöberg
Kenth Hansen, Medeltida stadsaristokrati: Världsligt frälse i de skånska landskapens städer (Lunds universitet 2020). 464 s.
Kräver prenumeration PDF
Elena Dahlberg
Arsenii Vetushko-Kalevich, Compilation and Translation: Johannes Widekindi and the Origins of his Work on a Swedish-Russian War, Studia Graeca et Latina Lundensia 26 (Lund: Lunds universitet 2019). 219 s.
Kräver prenumeration PDF
Harald Gustafsson
Beate-Christine Fiedler & Christine van den Heuvel (red.), Friedensordnung und machtpolitische Rivalitäten: Die schwedischen Besitzungen in Niedersachsen im europäischen Kontext zwischen 1648 und 1721 (Göttingen: Wallstein Verlag 2019). 375 s.
Kräver prenumeration PDF
martin Almbjär
Joachim Krüger, Der letzte Versuch einer Hegemonialpolitik am Öresund: Dänemark-Norwegen und der Große Nordische Krieg (1700–1721), Nordische Geschichte 13 (Münster: Lit Verlag 2019). 537 s.
Kräver prenumeration PDF
Patrik Winton
Mattias Warg, Revolutionen 1809: I huvudet på rebellen som förvandlade Sverige (Stockholm: Timbro förlag 2020). 328 s.
Kräver prenumeration PDF
Oscar Nygren
John Björkman, ”Må de herrskande klasserna darra”: Radikal retorik och reaktion i Stockholms press, 1848–1851 (Stockholm: Gidlunds förlag 2020). 376 s.
Kräver prenumeration PDF
Johannes Westberg
Merethe Roos, Hartvig Nissen: Grundtvigianer, skandinav, skolemann (Oslo: Cappelen Damm akademisk 2019). 282 s.
Kräver prenumeration PDF
Martin Wottle
Ingela Tägil, Näktergalen: En biografi över Jenny Lind (Stockholm: Natur & Kultur 2020). 378 s.
Kräver prenumeration PDF
Henrik Ågren
Gustav Holmberg & Johan Kärnfelt, Tid för enhetlighet: Astronomerna och standardiseringen av tid i Sverige (Lund: Nordic Academic Press 2019). 123 s.
Kräver prenumeration PDF
Oscar Söderholm
Klas Hansson, Kyrkomöte och partipolitik: Politisk påverkan på Svenska kyrkans kyrkomöte 1930–2018 (Skellefteå: Artos 2019). 361 s.
Kräver prenumeration PDF
Johannes Daun
Lena Andersson-Skog, Otyg: Fallet Algots Nord (Stockholm: Dialogos 2020). 268 s.
Kräver prenumeration PDF
Anna Friberg
Mikael Svanberg, Partierna och demokratin under författningsdebatten 1965–1980 (Göteborg: Daidalos 2020). 509 s.
Kräver prenumeration PDF
Jimmy Engren
Malin Thor Tureby & Jesper Johansson, Migration och kulturarv: Insamlingsprocesser och berättelser om och med de invandrade ca 1970–2019 (Lund: Nordic Academic Press 2020). 315 s.
Kräver prenumeration PDF
Johan Svanberg
Sverker Oredsson & Olle Schmidt (red.), Europa: 75 år av ständig förändring (Stockholm: Ekerlids Förlag 2020). 402 s.
Kräver prenumeration PDF
Visa alla nummer