Om tidskriften

(om medlemskap, prenumeration och adressändring, se längst ned i denna sektion)

Historisk tidskrift utkommer med fyra häften per år, varav ett utgörs av ett temanummer kring ett aktuellt historievetenskapligt forskningsområde. Varje häfte omfattar normalt cirka 150-200 sidor och innehåller följande delar:
  - vetenskapliga artiklar med de senaste rönen från svensk historieforskning;
  - debattinlägg och essäer om aktuella historiska frågor;
  - längre recensioner av flertalet svenska doktorsavhandlingar i historia och ekonomisk historia;
  - litteraturöversikter och recensioner av nyutkomna böcker om historia, både vetenskapliga och populärvetenskapliga;
  - meddelanden om till exempel nya databaser och andra forskningsredskap samt rapporter från svenska och internationella historiska konferenser. Två gånger per år (i häfte 1 och 3) publiceras dessutom ett meddelande med rubriken ”Nytt om historisk forskning”, som är den mest heltäckande samlade informationen om nya forskningsprojekt, disputationer och personalfö
rändringar inom de vetenskapliga disciplinerna historia och ekonomisk historia i Sverige.

Redaktionen består av redaktör Susanna Erlandsson och redaktionssekreterare Nils Fabiansson. Redaktionen bistås av ett redaktionsråd i vilket representanter (lokalredaktörer) från samtliga institutioner med egen forskarutbildning i historia eller ekonomisk historia samt Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier i Uppsala och temainstitutionerna i Linköping. Redaktionen bistås även av ett internationellt redaktionsråd (International Advisory Board) bestående av framstående forskare verksamma utomlands samt ett recensionsråd som ansvarar för urvalet av recensionslitteratur i tidskriften.

 

Historisk tidskrift utges av Svenska Historiska Föreningen med stöd av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien och Vetenskapsrådet genom redaktör Susanna Erlandsson (ansvarig utgivare).

 

Följ oss på Facebook

 

Svenska Historiska Föreningen

Svenska Historiska Föreningen, grundad 1880, är en ”sammanslutning av de historiska studiernas idkare och vänner".

Den har till ändamål att främja historisk forskning och historiskt studium samt att utbreda intresset för historia” (föreningens stadgar § 1). I enlighet med sitt ändamål utger föreningen Historisk tidskrift sedan sitt grundande. Årsmötet väljer ny styrelse samt har att granska styrelsens verksamhet och fatta beslut om ansvarsfrihet.

Ordförande för föreningens styrelse är doc. Karin Hassan Jansson. Sekreterare är doc. Bo Eriksson, och skattmästare är doc. Fredrik Sandgren.

Övriga ledamöter är prof. Samuel Edquist, doc. Susanna Erlandsson, fil. dr Anna Friberg, prof. Ylva Hasselberg,  doc. Auður Magnúsdóttir, fil. dr Anna Nilsson Hammar, fil. dr Brita Planck, doc. Anna Sténs, prof. Malin Thor Tureby, doc. Mattias Tydén och doc. Joachim Östlund.

 

Föreningen hade vid 2020 års utgång ca 900 medlemmar och 150 prenumeranter.

Föreningen företräder de svenska historikerna i förhållandena till de nordiska historikermötena och utser ett utskott som representerar de svenska historikerna i CISH, Le comité international des sciences historiques, som organiserar världshistorikermötena. 1999 anordnade föreningen ett svenskt historikermöte i Linköping, i Örebro år 2002, i Uppsala år 2005, i Lund år 2008, i Göteborg 2011, i Stockholm år 2014, i Sundsvall år 2017 och i Växjö år 2019. Nästa svenska historikermöte äger rum i Umeå år 2023.

Föreningen är en ideell förening som bedriver allmännyttig verksamhet. Detta innebär att medlemsbladet (Historisk tidskrift) är momsbefriat.

 

Medlemskap och adressändring

Medlemskap i Svenska Historiska Föreningen kan endast tecknas av privatpersoner.

Som medlem i Svenska Historiska Föreningen (SHF) stödjer Du föreningens arbete med att befrämja forskning i historia och ekonomisk historia och har möjlighet att vara med och påverka föreningens inriktning. Du får också Historisk tidskrift, som ges ut av föreningen fyra gånger per år sedan 1881, samt rabatt på de evenemang där föreningen är medarrangör, som Svenska historikermötet.

Institutioner och juridiska personer är välkomna att prenumerera på Historisk tidskrift. För frågor om medlemskap och prenumeration kontakta redaktionssekreteraren,

Faktureringen av löpande års- och prenumerationsavgifter sköts av Föreningshuset SEDAB.

 

Anmälningsformulär / Välj medlemskap (Öppnas i ett nytt fönster)

Observera att man inte omedelbart får tillgång till Historisk tidskrift på OJS genom att bli medlem i Svenska Historiska Föreningen - registreringen på OJS hanteras manuellt av kansliet och kan ta några dagar eller mer, i synnerhet vid helger och i semestertider.

 

E-postverifiering (Öppnas i ett nytt fönster)

Min Sida - Svenska Historiska Föreningen (Öppnas i ett nytt fönster)

 

Adressändring

Vänligen gå in på Min Sida eller kontakta redaktionssekreteraren vid adressändring.