Jan von Bonsdorff, Ingmar Brohed & Anders Jarlert (red.), Kyrkobyggnad och kyrkorum: Forskningsfrågor (Stockholm: Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien 2017). 134 s.