Gå tillbaka till artikeldetaljer Jens Lerbom, Svenskhetens tidigmoderna gränser: Folkliga föreställningar om etnicitet och rikstillhörighet i Sverige 1500–1800 (Göteborg: Makadam förlag 2017). 207 s.
Ladda ner