Merethe Roos & Johan Laurits Tønnesson (red.), Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennom fire århundrer (Oslo: Cappelen Damm Akademisk Forlag 2017). 544 s.