Gunnar Petri, Hans Järta: En biografi (Lund: Historiska Media 2017). 400 s.