Militära institutioner och en ny statlighet i svensk tappning