Mikael Byström & Pär Frohnert, Invandringens historia – från ”folkhemmet” till dagens Sverige (Stockholm: Delegationen för migrationsstudier 2017). 127 s.