Ove Bring, Kvinnor och kungar: Om krig och fred: Fredsaktivism och kungamakt på Bernadotternas tid (Stockholm: Atlantis 2017). 290 s.