Ulrika Holgersson, Hembiträdet och spelfilmen: Stjärnor i det svenska folkhemmets 1930- och 40-tal (Göteborg: Makadam förlag 2017). 407 s.