Vol 141 Nr 2 (2021): Öppen tillgång (open access)
Öppen tillgång (open access)

Redaktören har ordet

Bo Eriksson
Självupplevd förändring
PDF

Kortare recensioner

Sverker Jonsson
Johan Jarlbrink, Patrik Lundell & Pelle Snickars, Mediernas historia: Från big bang till big data (Lund: Mediehistoriskt arkiv 2019). 287 s.
PDF
Karl Bruno
Motzi Eklöf (red.), Humanimalt: Oss djur emellan i medicin och samhälle förr och nu (Malmköping: Exempla 2020). 137 s.
PDF
Per Hallén
Mats Berglund, Lars Nilsson & Per Gunnar Sidén, Svensk stadshistoria – en introduktion (Stockholm: Stads- och kommunhistoriska institutet 2019). 184 s.
PDF
Maria Sjöberg
Kenth Hansen, Medeltida stadsaristokrati: Världsligt frälse i de skånska landskapens städer (Lunds universitet 2020). 464 s.
PDF
Elena Dahlberg
Arsenii Vetushko-Kalevich, Compilation and Translation: Johannes Widekindi and the Origins of his Work on a Swedish-Russian War, Studia Graeca et Latina Lundensia 26 (Lund: Lunds universitet 2019). 219 s.
PDF
Harald Gustafsson
Beate-Christine Fiedler & Christine van den Heuvel (red.), Friedensordnung und machtpolitische Rivalitäten: Die schwedischen Besitzungen in Niedersachsen im europäischen Kontext zwischen 1648 und 1721 (Göttingen: Wallstein Verlag 2019). 375 s.
PDF
martin Almbjär
Joachim Krüger, Der letzte Versuch einer Hegemonialpolitik am Öresund: Dänemark-Norwegen und der Große Nordische Krieg (1700–1721), Nordische Geschichte 13 (Münster: Lit Verlag 2019). 537 s.
PDF
Patrik Winton
Mattias Warg, Revolutionen 1809: I huvudet på rebellen som förvandlade Sverige (Stockholm: Timbro förlag 2020). 328 s.
PDF
Oscar Nygren
John Björkman, ”Må de herrskande klasserna darra”: Radikal retorik och reaktion i Stockholms press, 1848–1851 (Stockholm: Gidlunds förlag 2020). 376 s.
PDF
Johannes Westberg
Merethe Roos, Hartvig Nissen: Grundtvigianer, skandinav, skolemann (Oslo: Cappelen Damm akademisk 2019). 282 s.
PDF
Martin Wottle
Ingela Tägil, Näktergalen: En biografi över Jenny Lind (Stockholm: Natur & Kultur 2020). 378 s.
PDF
Henrik Ågren
Gustav Holmberg & Johan Kärnfelt, Tid för enhetlighet: Astronomerna och standardiseringen av tid i Sverige (Lund: Nordic Academic Press 2019). 123 s.
PDF
Oscar Söderholm
Klas Hansson, Kyrkomöte och partipolitik: Politisk påverkan på Svenska kyrkans kyrkomöte 1930–2018 (Skellefteå: Artos 2019). 361 s.
PDF
Johannes Daun
Lena Andersson-Skog, Otyg: Fallet Algots Nord (Stockholm: Dialogos 2020). 268 s.
PDF
Anna Friberg
Mikael Svanberg, Partierna och demokratin under författningsdebatten 1965–1980 (Göteborg: Daidalos 2020). 509 s.
PDF
Jimmy Engren
Malin Thor Tureby & Jesper Johansson, Migration och kulturarv: Insamlingsprocesser och berättelser om och med de invandrade ca 1970–2019 (Lund: Nordic Academic Press 2020). 315 s.
PDF
Johan Svanberg
Sverker Oredsson & Olle Schmidt (red.), Europa: 75 år av ständig förändring (Stockholm: Ekerlids Förlag 2020). 402 s.
PDF