Ett amerikanskt hydrofonsystem etableras i svenska vatten