Finns det historiskt stöd för flockimmunitet genom infektion som coronastrategi?