Motzi Eklöf (red.), Humanimalt: Oss djur emellan i medicin och samhälle förr och nu (Malmköping: Exempla 2020). 137 s.