Mikael Svanberg, Partierna och demokratin under författningsdebatten 1965–1980 (Göteborg: Daidalos 2020). 509 s.