Sverker Oredsson & Olle Schmidt (red.), Europa: 75 år av ständig förändring (Stockholm: Ekerlids Förlag 2020). 402 s.