Merethe Roos, Hartvig Nissen: Grundtvigianer, skandinav, skolemann (Oslo: Cappelen Damm akademisk 2019). 282 s.