Hustruskap, moderskap, främlingskap: Representationer av svenska drottningar genom tre århundraden