John Björkman, ”Må de herrskande klasserna darra”: Radikal retorik och reaktion i Stockholms press, 1848–1851 (Stockholm: Gidlunds förlag 2020). 376 s.