Vol 141 Nr 4 (2021): Öppen tillgång (open access)
Öppen tillgång (open access)

Essä

Jens Carlesson Magalhães, Fredrik Jansson
En indisk jonglör i det tidiga 1800-talets Sverige
PDF

Översikter

Jacob Orrje
Vad är digital historia?
PDF

Kortare recensioner

Heiko Droste
Jenny Björkman & Patrik Hadenius (red.), RJ:s årsbox 2020: Staden 1–6 (Göteborg & Stockholm: Makadam 2020).
PDF
Alexander Isacsson
Erik Petersson, Kungar – en världshistoria (Stockholm: Natur & Kultur 2020). 423 s.
PDF
Anna Wallette
Stig Welinder, Den förtvivlade hästen på Bråvalla hed (Lund: Ekström & Garay 2020). 162 s.
PDF
Magnus Källström
Klaus Düwel, Robert Nedoma & Sigmund Oehrl, Die südgermanischen Runeninschriften (Berlin/Boston: De Gruyter 2020). 2 vol.
PDF
Terese Zachrisson
Gunnhild Røthe, Magi og mirakler fra vikingatid til middelalder (Trondheim: Museumsforlaget 2020). 256 s.
PDF
Margaret Wallace Nilsson
Flemming Glatter Sørensen, Land, len, handel, investering, sørøveri: Undersøgelser af Axelsønnernes økonomiske forhold ca. 1420–1487 (Svogerslev: 2020). 544 s.
PDF
Aryo Makko
Joachim Östlund, Vid världens ände: Sultanens sändebud och hans berättelse om 1700-talets Sverige (Lund: Nordic Academic Press 2020). 160 s.
PDF
Martin Almbjär
Thomas Magnusson, Makt och pengar i frihetstidens Sverige: En oligarkis triumfer och slutliga nederlag 1720–1766 (Göteborg: Daidalos 2020). 331 s.
PDF
Elin Björk
Boel Berner, Strange blood: The rise and fall of lamb blood transfusion in 19th century medicine and beyond (Bielefeld: Columbia University Press 2020). 200 s.
PDF
Peter Olausson
Jan Christensen, Rikedom förpliktigar: Kulturdonationernas Göteborg 1850–1920 (Göteborg: Lindelöws bokförlag 2020). 333 s.
PDF
Per Anders Rudling
Piotr Wawrzeniuk, Med polska ögon: Försvarsförmåga och hotbilder kring Östersjön i polsk miltärrapportering 1919–1939 (Lund: Nordic Academic Press 2020). 264 s.
PDF
Ann-Judith Rabenschlag
Charlotta Seiler Brylla, Den beväpnade freden: Språk och politik i det delade Tyskland (Stockholm: Santérus Förlag 2020). 260 s.
PDF
Bo Eriksson
Anmälan av böcker utgivna 2019
PDF