Stig Welinder, Den förtvivlade hästen på Bråvalla hed (Lund: Ekström & Garay 2020). 162 s.