Piotr Wawrzeniuk, Med polska ögon: Försvarsförmåga och hotbilder kring Östersjön i polsk miltärrapportering 1919–1939 (Lund: Nordic Academic Press 2020). 264 s.