Thomas Magnusson, Makt och pengar i frihetstidens Sverige: En oligarkis triumfer och slutliga nederlag 1720–1766 (Göteborg: Daidalos 2020). 331 s.