Charlotta Seiler Brylla, Den beväpnade freden: Språk och politik i det delade Tyskland (Stockholm: Santérus Förlag 2020). 260 s.