Gunnhild Røthe, Magi og mirakler fra vikingatid til middelalder (Trondheim: Museumsforlaget 2020). 256 s.