En indisk jonglör i det tidiga 1800-talets Sverige