Joachim Östlund, Vid världens ände: Sultanens sändebud och hans berättelse om 1700-talets Sverige (Lund: Nordic Academic Press 2020). 160 s.