Vol 135 Nr 3 (2015): Öppen tillgång (open access)
Öppen tillgång (open access)

Kortare recensioner

Per Hilding
Sören Wibeck, Indiens historia (Lund: Historiska media 2014). 383 s.
Kräver prenumeration PDF
Kerstin Hundahl
Anna Lihammer, Vikingatidens härskare (Lund: Historiska media 2012). 271 s.
Kräver prenumeration PDF
Helene Carlbäck
Kristina Fjelkestam, Helena Hill & David Tjeder (red.), Kvinnorna gör mannen: Maskulinitetskonstruktioner i kvinnors text och bild 1500–2000 (Göteborg: Makadam 2013). 352 s.
Kräver prenumeration PDF
Jan Samuelson
Kari Tarkiainen & Ülle Tarkiainen, Provinsen bortom havet: Estlands svenska historia 1561–1710 (Helsingfors & Stockholm: SLS & Atlantis 2013). 379 s.
Kräver prenumeration PDF
Michal Salamonik
Erik Peterson & Annika Sandén, Mot undergången: Ärkebiskop Angermannus i apokalypsens tid (Stockholm: Norstedts 2012). 298 s.
Kräver prenumeration PDF
Christian Häthén
Annika Sandén, Missdådare: Brott och människoöden i Sverige omkring 1600 (Stockholm: Atlantis 2014). 276 s.
Kräver prenumeration PDF
Klas Rönnbäck
Joachim Östlund, Saltets pris: Svenska slavar i Nordafrika och handeln i Medelhavet 1650–1770 (Lund: Nordic Academic Press 2014). 396 s.
Kräver prenumeration PDF
Joakim Scherp
Sten Westerberg, Clas Rålamb: Maktspelare i storhetstidens Sverige (Stockholm: Atlantis 2012). 335 s.
Kräver prenumeration PDF
Erik Nydahl
Lars Nilsson & Håkan Forsell, 150 år av självstyrelse: Kommuner och landsting i förändring (Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting 2013). 495 s.
Kräver prenumeration PDF