Sten Westerberg, Clas Rålamb: Maktspelare i storhetstidens Sverige (Stockholm: Atlantis 2012). 335 s.