Kristina Fjelkestam, Helena Hill & David Tjeder (red.), Kvinnorna gör mannen: Maskulinitetskonstruktioner i kvinnors text och bild 1500–2000 (Göteborg: Makadam 2013). 352 s.