Workshop om metodproblem i historievetenskapen, Linköping, 19 mars 2015