Lars Nilsson & Håkan Forsell, 150 år av självstyrelse: Kommuner och landsting i förändring (Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting 2013). 495 s.