Sören Wibeck, Indiens historia (Lund: Historiska media 2014). 383 s.