Vol 135 Nr 4 (2015): Öppen tillgång (open access)
Öppen tillgång (open access)

Kortare recensioner

Gabriela Bjarne Larsson
Kim Esmark, Lars Hermanson, Hans Jacob Orning & Helle Vogt (red.), Disputing strategies in medieval Scandinavia (Leiden: Brill 2013). 371 s.
Kräver prenumeration PDF
Anders Reisnert
Sigurd Kværndrup & Tommy Olofsson, Medeltiden i ord och bild: Folkligt och groteskt i nordiska kyrkomålningar och ballader (Stockholm: Atlantis förlag 2013). 249 s.
Kräver prenumeration PDF
Tomas Nilson
Crister Ericsson, Bandybaronen i folkhemmet: Familjen De Geer, bruket och folket (Stockholm: Carlsson Bokförlag 2013). 266 s.
Kräver prenumeration PDF
Anna R. Locke
Olof Kåhrström (red.), När landet kom till staden: Lantbruksmöten och lantbruksutställningar som arenor för agrara moderniseringssträvanden i Sverige och Finland 1844–1970 (Stockholm: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 2013). 416 s.
Kräver prenumeration PDF
Bill Sund
Mats Hellspong, Stadion och Zinkensdamm: Stockholms idrottspublik under två sekler (Stockholm: Stockholmia förlag 2013). 270 s.
Kräver prenumeration PDF
Staffan Albinsson
Ulrika Geisler & Henrik Rosengren (red.), Kult, konst eller myt? Richard Wagner i tvärvetenskaplig belysning (Malmö: Universus Academic Press 2013). 121 s.
Kräver prenumeration PDF
Kim Salomon
Peter Englund, 1914: Stridens skönhet och sorg: Första världskrigets inledande år i 68 korta kapitel, och Peter Englund, 1915: Stridens skönhet och sorg: Första världskrigets andra år i 108 korta kapitel (Atlantis: Stockholm 2014 & 2015), 292 & 401 s.
Kräver prenumeration PDF
Jan Christensen
Klas-Göran Karlsson, Urkatastrofen: Första världskrigets plats i den moderna historien (Stockholm: Atlantis 2014). 299 s.
Kräver prenumeration PDF
Anders Fröjmark
Ann-Mari Borgelin (red.), Hvor Dannebrog faldt ned: Kaptajn Richard Gustav Borgelins erindringer fra Den Estiske Frihedskrig (Frederiksberg: Bogforlaget Frydenlund 2012). 192 s.
Kräver prenumeration PDF
Daniel Zackrisson
Bengt Johansson & Tomas Andersson Odén, Politiska annonser: Partiernas valreklam i dagspressen genom 100 år (Göteborg: NORDICOM-Sverige 2013). 199 s.
Kräver prenumeration PDF
Emma Hilborn
Jimmy Vulovic, Reform eller revolt: Litterär propaganda i socialdemokratisk, kommunistisk och nationalsocialistisk press (Lund: Ellerström 2013). 291 s.
Kräver prenumeration PDF
Torbjörn Nilsson
Patrik Lundell, Attentatet mot Hiertas minne: Studier i den svenska pressens mediehistoria (Stockholm: Kungl. Biblioteket 2013). 187 s.
Kräver prenumeration PDF
Frida Wikström
Johan Edman, Vård & ideologi: Narkomanvården som politiskt slagfält (Umeå: Boréa Bokförlag 2012). 528 s.
Kräver prenumeration PDF
Bo Eriksson
Anmälan av böcker utgivna 2012 och 2013
Kräver prenumeration PDF