Ann-Mari Borgelin (red.), Hvor Dannebrog faldt ned: Kaptajn Richard Gustav Borgelins erindringer fra Den Estiske Frihedskrig (Frederiksberg: Bogforlaget Frydenlund 2012). 192 s.