Mats Hellspong, Stadion och Zinkensdamm: Stockholms idrottspublik under två sekler (Stockholm: Stockholmia förlag 2013). 270 s.