Peter Englund, 1914: Stridens skönhet och sorg: Första världskrigets inledande år i 68 korta kapitel, och Peter Englund, 1915: Stridens skönhet och sorg: Första världskrigets andra år i 108 korta kapitel (Atlantis: Stockholm 2014 & 2015), 292 & 401 s.