Bengt Johansson & Tomas Andersson Odén, Politiska annonser: Partiernas valreklam i dagspressen genom 100 år (Göteborg: NORDICOM-Sverige 2013). 199 s.