Vol 137 Nr 1 (2017): Öppen tillgång (open access)
Öppen tillgång (open access)

Redaktören har ordet

Bo Eriksson
Historiker samverkar i Sundsvall
PDF

Utblick

Lisa Hellman
Japan
PDF

Bild i perspektiv

Eva Blomberg
Alla sätta potatis
PDF

Kortare recensioner

Katrin Holmqvist-Sten
Fredric Bedoire, Den svenska arkitekturens historia: 1000–1800, och, Fredric Bedoire, Den svenska arkitekturens historia: 1800–2000
PDF
Stina Karlgren
Henric Bagerius & Louise Berglund (red), Politik och passion: Svenska kungliga äktenskap under 600 år (Stockholm: Natur & Kultur 2015). 331 s.
PDF
Martin Almbjär
Robert Oldach (red.), Schwedens Beteiligung am Siebenjährigen Krieg im Spiegel des Tageregisters der Stadt Loitz 1757–1759, Publikationen des Lehrstuhls für Nordische Geschichte 16 (Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 2014). 280 s.
PDF
Max Lyles
Martin Sunnqvist, Konstitutionellt kritiskt dömande: Förändringar i domarkulturen över två sekler, vol. I och II
PDF
Johanna Widenberg
Per Eriksson (red.), Mot ett modernt livsmedelssystem: Livsmedelshygien och livsmedelskontroll i Sverige och Norden 1850–1950
PDF
Bo G. Hall
Kalle Holmqvist, Fred med Norge: Arbetarrörelsen och unionsupplösningen med Norge 1905
PDF
Martin Kragh
Per Anders Rudling, The rise and fall of Belarusian nationalism, 1906–1931
PDF
Andreaz Wasniowski
Maja Hagerman, Käraste Herman: Rasbiologen Herman Lundborgs gåta
PDF
Richard Pettersson
Margareta Biörnstad, Kulturminnesvård i efterkrigstid – med Riksantikvarieämbetet i centrum
PDF
Stellan Andersson
Thomas Jonter, The Key to Nuclear Restraint: The Swedish Plans to Acquire Nuclear Weapons During the Cold War
PDF
Cecilia Jonsson
Helena Tolvhed, På damsidan: Feminitet, motstånd och makt i svensk idrott 1920–1990
PDF
Leif Wegerman
Daniel Nyström, Innan forskningen blev radikal: En historiografisk studie av arbetarhistoria och kvinnohistoria
PDF
Daniel Nyström
Elisabeth Elgán, Att ge sig själv makt: Grupp 8 och 1970-talets feminism
PDF