Globalt, feministiskt, intersektionellt – vad är innebörden i medborgarskap och demokrati, historiskt och i dag? Stockholm, 18–19 augusti 2016