Kalle Holmqvist, Fred med Norge: Arbetarrörelsen och unionsupplösningen med Norge 1905