Några anmärkningar om Annotationes ex scriptis Karoli och dess källor