Henric Bagerius & Louise Berglund (red), Politik och passion: Svenska kungliga äktenskap under 600 år (Stockholm: Natur & Kultur 2015). 331 s.