Daniel Nyström, Innan forskningen blev radikal: En historiografisk studie av arbetarhistoria och kvinnohistoria