Vol 138 Nr 2 (2018): Öppen tillgång (open access)
Öppen tillgång (open access)

Redaktören har ordet

Bo Eriksson
Så mycket står klart att inget är klart
PDF

Utblick

Kaarle Wirta, Joris van den Tol
Nederländsk Atlanthistoria med nordiska kopplingar
PDF

Kortare recensioner

Sara E. Ellis Nilsson
Eva Österberg, De små då: Perspektiv på barn i historien (Stockholm: Natur & Kultur 2016). 422 s.
PDF
Johan Wickström
Lars Lönnroth, Det germanska spåret: En västerländsk litteraturtradition från Tacitus till Tolkien (Stockholm: Natur & kultur 2017). 182 s.
PDF
Biörn Tjällén
Charlotte Rock, Herrscherwechsel im spätmittelalterlichen Skandinavien: Handlungsmuster und Legitimationsstrategien (Stuttgart: Thorbecke Verlag 2016). 506 s.
PDF
Kasper Kepsu
Mats Hallenberg & Johan Holm, Man ur huse: Hur krig, upplopp och förhandlingar påverkade svensk statsbildning i tidigmodern tid (Lund: Nordic Academic Press 2016). 310 s.
PDF
Erik Petersson
Bo Eriksson, Sturarna: Makten, morden, missdåden (Stockholm: Norstedts 2017). 372 s.
PDF
Margaretha Nordquist
Erik Petersson, Furste av Norden: Kristian Tyrann (Stockholm: Natur & Kultur 2017). 524 s.
PDF
Martin Almbjär
Daniel Spindel, Krona och menigheter: Militärstaten och undersåtarna i Västergötland och Uppland, 1550–1630 (Möklinta: Gidlunds förlag 2015). 191 s.
PDF
Martin Kjellgren
Anna Maria Forssberg, The Story of War: Church and Propaganda in France and Sweden in 1610–1710 (Lund: Nordic Academic Press 2016). 287 s.
PDF
Stina Malmén
Sofia Ling, Konsten att försörja sig: Kvinnors arbete i Stockholm 1650-1750 (Stockholm: Stockholmia förlag 2016). 269 s.
PDF
Henric Häggqvist
Magnus Andersson, Den europeiska varu- och kreditmarknaden under 1700-talet: Handel och sjöfart med Göteborg som utgångspunkt (Möklinta: Gidlunds förlag 2016). 194 s.
PDF
Henrik Björck
Johan Östling, Humboldts universitet: Bildning och vetenskap i det moderna Tysklands historia (Stockholm: Atlantis 2016). 359 s.
PDF
Bo G. Hall
Max Engman, Språkfrågan: Finlandssvenskhetens uppkomst 1812–1922, och Henrik Meinander, Nationalstaten: Finlands svenskhet 1922–2015 (Borgå: Svenska litteratursällskapet i Finland/Atlantis 2016). 458 resp. 335 s.
PDF
Wojtek Jezierski
Helena Bergman, Christian Florin & Jens Ljunggren (red.), Känslornas revolution: Kärlek, ilska och lycka på 1970-talet (Stockholm: Appell förlag 2017). 300 s.
PDF