Vol 138 Nr 2 (2018): Öppen tillgång (open access)
Öppen tillgång (open access)

Kortare recensioner

Sara E. Ellis Nilsson
Eva Österberg, De små då: Perspektiv på barn i historien (Stockholm: Natur & Kultur 2016). 422 s.
Kräver prenumeration PDF
Johan Wickström
Lars Lönnroth, Det germanska spåret: En västerländsk litteraturtradition från Tacitus till Tolkien (Stockholm: Natur & kultur 2017). 182 s.
Kräver prenumeration PDF
Biörn Tjällén
Charlotte Rock, Herrscherwechsel im spätmittelalterlichen Skandinavien: Handlungsmuster und Legitimationsstrategien (Stuttgart: Thorbecke Verlag 2016). 506 s.
Kräver prenumeration PDF
Kasper Kepsu
Mats Hallenberg & Johan Holm, Man ur huse: Hur krig, upplopp och förhandlingar påverkade svensk statsbildning i tidigmodern tid (Lund: Nordic Academic Press 2016). 310 s.
Kräver prenumeration PDF
Erik Petersson
Bo Eriksson, Sturarna: Makten, morden, missdåden (Stockholm: Norstedts 2017). 372 s.
Kräver prenumeration PDF
Margaretha Nordquist
Erik Petersson, Furste av Norden: Kristian Tyrann (Stockholm: Natur & Kultur 2017). 524 s.
Kräver prenumeration PDF
Martin Almbjär
Daniel Spindel, Krona och menigheter: Militärstaten och undersåtarna i Västergötland och Uppland, 1550–1630 (Möklinta: Gidlunds förlag 2015). 191 s.
Kräver prenumeration PDF
Martin Kjellgren
Anna Maria Forssberg, The Story of War: Church and Propaganda in France and Sweden in 1610–1710 (Lund: Nordic Academic Press 2016). 287 s.
Kräver prenumeration PDF
Stina Malmén
Sofia Ling, Konsten att försörja sig: Kvinnors arbete i Stockholm 1650-1750 (Stockholm: Stockholmia förlag 2016). 269 s.
Kräver prenumeration PDF
Henric Häggqvist
Magnus Andersson, Den europeiska varu- och kreditmarknaden under 1700-talet: Handel och sjöfart med Göteborg som utgångspunkt (Möklinta: Gidlunds förlag 2016). 194 s.
Kräver prenumeration PDF
Henrik Björck
Johan Östling, Humboldts universitet: Bildning och vetenskap i det moderna Tysklands historia (Stockholm: Atlantis 2016). 359 s.
Kräver prenumeration PDF
Bo G. Hall
Max Engman, Språkfrågan: Finlandssvenskhetens uppkomst 1812–1922, och Henrik Meinander, Nationalstaten: Finlands svenskhet 1922–2015 (Borgå: Svenska litteratursällskapet i Finland/Atlantis 2016). 458 resp. 335 s.
Kräver prenumeration PDF
Wojtek Jezierski
Helena Bergman, Christian Florin & Jens Ljunggren (red.), Känslornas revolution: Kärlek, ilska och lycka på 1970-talet (Stockholm: Appell förlag 2017). 300 s.
Kräver prenumeration PDF