Mats Hallenberg & Johan Holm, Man ur huse: Hur krig, upplopp och förhandlingar påverkade svensk statsbildning i tidigmodern tid (Lund: Nordic Academic Press 2016). 310 s.