Sofia Ling, Konsten att försörja sig: Kvinnors arbete i Stockholm 1650-1750 (Stockholm: Stockholmia förlag 2016). 269 s.