Trovärdighet, tillit och kontroll inom tidigmodern svensk edskultur